Mănăstirea Golia
(Monastery of the Golia)

Prima menţiune documentară a mănăstirii datează din 1564, iar primul ctitor a fost marele postelnic Ioan Golia- din timpul celei de-a doua domnii a lui Petru Rareş. Datorită numeroaselor incendii, stricaciuni şi cutremure, biserica a suferit reparaţii şi chiar rezidiri pe tot timpul domniilor lui Petru Şchiopu, Ieremia Movilă, Vasile Lupu şi Duca Vodă.
În secolul al XIX-lea, în acest spaţiu, a funcţionat un ospociu, iar din 1911 tot aici au fost adăpostite Arhivele Statului. În anii 1866-1872 a locuit, în una din clădirile complexului, diaconul bisericii, Ion Creangă. Turnul Golia (al clopotniţei) a fost menţionat în una din scrieri, în 1653, de către Paul din Alep.
Acest tunul a fost utilizat ca post de observaţie pentru atacuri sau incendii şi a căpătat forma actuală de la 1900, în urma unei restaurări.(Y.M.)