Palatul Culturii
(Palace of Culture)

Palatul Culturii din Iaşi reprezintă ultima şi cea mai estică manifestare a neogoticului european, expresie a romantismului în arhitectura "oficială " a sfârşitului de secol.
Construcţia sa a durat două decenii, fiind inaugurat, în 21925, de către Ferdinand de Hohenzollern, al doilea rege al României moderne.Monumentul a fost ridicat pe ruinele vechii curţi domneşti(1434), reconstruită în stil neoclasic de prinţul Al. Moruzi (1806-1812). De aici vine legenda celor 365 camere ale Palatului, corespunzătoare zilelor anului. Palatul a avut rol de clădire administrativă timp de 30 de ani (1925-1955), apoi a fost tribnal, iar din 1955- palat al culturii, cu secţiile: arte plastice, istorie, tehnică. În aripa stângă a palatului activează Biblioteca "Gh. Asachi ", cu un bogat fond de carte.
Palatul Culturii – emblemă a oraşului şi a ţării, adăposteşte patru mari muzee: Muzeul de Istorie a Moldovei. Muzeul de Artă, Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu ", Laboratorul zonal de restaurare – conservare, Oficiul Patrimoniului Cultural Naţional şi Biblioteca publică "Gheorghe Asachi ".(Y.M. 2005.05)