Mănăstirea Sf. Nicolae Domnesc
(St. Nicholas' Royal Church)

Prima zidire a bisericii (1491-1492) a fost făcută de către Ştefan cel Mare, în stilul moldovenesc tipic. A urmat o serie de modificări sau adăugiri între care: un turn de clopotniţă scund (sec. XVII), apoi a fost închisă datorită unor incendii şi cutremure (1672) şi apoi au urmat diferite reparaţii din 1680, 1703, 1758.
 În vremea lui Alexandru Lăpuşneanu biserica a fost Mitropolie (1565). Aici au fost unşi ca domni: Gh. Ştefan, Dimitrie Cantemir, Alexsandru Ghica şi tot aici s-a oficiat căsătoria fiicei lui Vasile Lupu cu Timuş, fiul hatmanului Ucrainei. În 1884 arhitectul L. De Nouy a restaurat complet biserica, dar i-a schimbat stilul. Pictura a fost executată de Boris Bernard, E. Mempiot şi P. Mauretal. Această reparaţie a fost ultima şi este forma sub care este văzută astăzi.(Y.M.)