Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi
(Church of the Three Hierarchs)

Biserica a fost construită în anii 1635-1639 de către meşterul Ienachi, pe timpul lui Vasile Lupu. Ea a fost restaurată între anii 1882-1904 de către arhitectul Leconte de Nouz, la insistenţele lui Mihail Kogălniceanu, deoarece biserica fusese foarte afectată de cutremure şi incendii. Resfinţirea a fost făcută în 1904, în prezenţa Regelui Carol I.
În pronaosul bisericii există mormintele lui Vasile Lupu şi familia, Dimitrie Cantemir şi Alexandru Ioan Cuza. Până în 1889 moaştele Sf. Parascheva au fost păstrate aici. În această biserică au funcţionat prima şcoală superioară pe pământ românesc (Academia Vasiliană), prima tiparniţă din Moldova (1642), unde s-a tipărit Cazania lui Varlaam (1643) etc. Alături de biserică există o mare sală gotică, monument de arhitectură, cu muzeul bisericii.(Y.M.)